Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie współfinansowane ze środków gminy Wrocław pn.: „Działania aktywizujące mieszkańców na osiedlu Nowe Żerniki  w roku 2023”. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i integracja społeczności lokalnej. Projekt jest platformą edukacji oraz miejscem działań prozdrowotnych i kulturalnych.
Zaplanowane działania skierowane są do mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących osiedle Nowe Żerniki. Realizowane aktywności obejmują wszystkie grupy docelowe – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku senioralnym (powyżej 60 r.ż.).

W ramach zadania zaplanowano szereg działań w tym m.in.:
– cykl spotkań i wykładów z interesującymi osobami (podróżnicy, działacze społeczni etc.);
– zajęcia artystyczne i rękodzielnicze;
– zajęcia ruchowe;
– konsultacje/warsztaty dietetyczne;
– warsztaty kulinarne;
– szkolenia/konsultacje z zakresu obsługi komputera i jego podstawowych funkcji oraz możliwości;
– pomoc w organizacji wyjść do instytucji kultury.

 

 

Wszystkie aktywności odbywają są w przestrzeni zlokalizowanej w budynku przy ul. Maxa Berga 9 we Wrocławiu.

 

 

Więcej informacji nt. realizowanego przedsięwzięcia uzyskać można:

mailowo – projekty@diakonia.pl
lub
telefonicznie: 533 620 950.

 


www.wroclaw.pl
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.