INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

TOMASZ GRZYBOWSKI

tel. +48 501 083 482

e-mail: iod@diakonia.pl